Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Aderarea la A.Co.R. + cuantum cotizații

Asociația Comunelor din România
Adresa: Str. Constantin NOICA, nr. 130, Sectorul 6, București, cod poștal: 060055
e-mail:contact@acor.ro     
Telefon:0374 974 275
Pagina web: acor.ro
 
Contul pentru plata obligațiilor financiare către Asociația Comunelor din România:
 RO05 BTRL RONC RT04 8682 5301  deschis la Banca Transilvania București,
RO79RZBR0000060022190243 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala București
având ca beneficiar Asociația Comunelor din România,
identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683
TERMENUL DE PLATĂ AL COTIZAȚIEI PE ANUL ÎN CURS ESTE ULTIMA ZI LUCRĂTOARE A LUNII MARTIE A ACELUIAȘI AN
 
ADERARE LA ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Model HOTĂRÂRE privind aderarea comunei la Asociația Comunelor din România (Doc)
 
Cotizația anuală
  
Populația UAT
cotizația
a)  până la 1.500, inclusiv  1.000 
b) între 1.501 și 3.000, inclusiv  1.150 
c) între 3.001 și 5.000, inclusiv 1.300
d)   între 5.001 și 10.000, inclusiv  1.500
e) între 10.001 și 20.000 inclusiv 1.700
f) între 20.001 și 50.000 inclusiv 1.900