Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Adunări Generale

28 aprilie 2017 / SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DECIZIA NR. 13 din 21.04.2017 privind convocarea Adunării generale ordinare a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 și a BVC pe anul 2017
DISPOZIȚIA NR. 6 din 21.04.2017 privind convocarea Adunării generale ordinare a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 și a BVC pe anul 2017
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul fiscal 2017

 

16 noiembrie 2012 - SESIUNE EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIA NR. 48 din 8 noiembrie 2012 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia

Convocator

HOTĂRÂRE nr. 1/ 16.11.2012 privind alegerea Comisiei de validare

HOTĂRÂRE nr. 2/16.11.2012 privind aprobarea Statutului Filialei Județene Timiș a A.Co.R.

HOTĂRÂRE nr. 3/16.11.2012 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România și a structurii pe funcții a acestuia

HOTĂRÂRE nr. 4/16.11.2012 privind alegerea membrilor Consiliului director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

PROCES VERBAL AL SESIUNII EXTRAORDINARE A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA desfășurată la data de 16.11.2012 în Moșnița Nouă