Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Adunări Generale

27 februarie 2020/ SESIUNE EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

  1. DISPOZIȚIA NR. 3 din 21.02.2020 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune extraordinară
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România - Anexa nr.1; anexa nr. 2anexa nr. 3anexa nr. 4anexa nr. 5anexa nr. 6anexa nr. 7;
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului l privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2019 desfășurată, a Planului multianual de audit public intern 2020 – 2022 și a Planul anual de audit public intern aferent anului 2020 ale Direcției de audit public intern și din cadrul Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România. - Anexa nr.1; anexa nr. 2; anexa nr. 3
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării compartimentului de Fond Funciar și Cadastru  în cadrul Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România;
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării a cinci laptopuri pentru Direcția de Audit Public Intern și a unei imprimante A3 color pentru compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Filialei Județene Timiș  a Asociației Comunelor din România
  6. DIVERSE

20 iunie 2018/ SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRIIN GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIA NR. 7 din 12.06.2019 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune ordinară

HOTĂRÂREA NR. 4 din  20 iunie  2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  2019 al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA NR. 5 din  20 iunie  2019 privind aprobarea mărimea contribuției  datorate de comunele membre ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România semnatare ale Acordului de cooperare pentru  activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului

HOTĂRÂREA NR. 6 din  20 iunie  2019 privind mandatarea președintelui Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România cu transmiterea la A.G. a ACoR a unor propuneri de modificare a Statutului ACoR

HOTĂRÂREA NR. 7 din  20 iunie  2019 privind aprobarea înființării compartimentului de consultanță agricolă în cadrul Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA NR. 8 din  20 iunie  2019 privind aprobarea cotizației suplimentare pentru construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei județene Timiș a A.Co.R - anul II

21 martie 2019/ SESIUNE EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIA NR. 4 din 15.03.2019 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune extraordinară

12 februarie 2019/ SESIUNE EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIA NR. 3 din 01.02.2019 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune extraordinară 

HOTĂRÂREA NR. 1 din  6 februarie  2019 privind aprobarea Raportului pe 2018 al  Direcției de audit public intern din cadrul Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA NR. 2 din  6 februarie  2019 privind aprobarea întocmirii și depunerii la Consiliul Județean Timiș a unei solicitări pentru un sprijin financiar pentru construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei județene Timiș a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA NR. 3 din  21 martie  2019 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

21 noiembrie 2018/ SESIUNE EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

13 septembrie 2018/ SESIUNE EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

26 aprilie 2018/ SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIA NR. 14 din 16.04.2018 privind convocarea Adunării generale ordinare a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 și a BVC pe anul 2018
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul fiscal 2018
Proiect de hotărâre privind privind privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2018 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cotizației suplimentare pentru construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei județene Timiș a A.Co.R - anul I
Lista de investiții 2018
Situații financiare 2017
Tabel cu cotizația suplimentară
Planuri propuse Centrul de perfecționare - parter, etaj I, etaj II

HOTĂRÂREA NR. 12 din  26 aprilie 2018 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA NR. 13 din  26 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2018 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂRE NR. 14 din  26 aprilie 2018 privind aprobarea cotizației suplimentare pentru construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei județene Timiș a A.Co.R - anul I

 

28 aprilie 2017 / SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DECIZIA NR. 13 din 21.04.2017 privind convocarea Adunării generale ordinare a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 și a BVC pe anul 2017
DISPOZIȚIA NR. 6 din 21.04.2017 privind convocarea Adunării generale ordinare a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în sesiune ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 și a BVC pe anul 2017
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul fiscal 2017
 

 

16 noiembrie 2012 - SESIUNE EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIA NR. 48 din 8 noiembrie 2012 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia

Convocator

HOTĂRÂRE nr. 1/ 16.11.2012 privind alegerea Comisiei de validare

HOTĂRÂRE nr. 2/16.11.2012 privind aprobarea Statutului Filialei Județene Timiș a A.Co.R.

HOTĂRÂRE nr. 3/16.11.2012 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România și a structurii pe funcții a acestuia

HOTĂRÂRE nr. 4/16.11.2012 privind alegerea membrilor Consiliului director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

PROCES VERBAL AL SESIUNII EXTRAORDINARE A ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA desfășurată la data de 16.11.2012 în Moșnița Nouă