Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Acord de cooperare pentru alte activități

Decizia Consiliului director nr. 4/14.06.2022
privind aprobarea procedurile de încheiere a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare unei comune  în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale între Filiala Județeană Timiș a ACoR și comuna/comunele membre
Anexa la Decizia CD nr. 4/14.06.2022
 
Documente Model (pentru descărcat)
 
1. HOTĂRÂRE privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare comunei ,  în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale
 
2. REFERAT DE APROBARE la proiectul Hotărârii Consiliului Local pentru însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare comunei,  în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale
 
3. ACORD DE COOPERARE privind organizarea și exercitarea  unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
 
4. HOTĂRÂREA privind modificarea sau completarea  Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare comunei , în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, prin Act Adițional
 
5. REFERAT DE APROBARE la proiectul Hotărârii Consiliului Local pentru modificarea/completarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare comunei ,  în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale 
 

Procedura de acordare a tichetelor de masă potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (procedură aplicabilă și în cazul tichetelor de vacanță, atunci când se acordă și personalului din aparatul de specialitate al primarului)

                                                                                                                                               

Utilizarea comunicării obligațiilor de plată prin NOTIFICĂRI