Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Adunări generale 2022

Adunarea generală ordinară a Filialei Județene Timiș a ACoR
25 februarie 2022, Timișoara
 
1. Anexa nr. 1 Raportul Administratorului la 31.12.2021;
2. Anexa nr. 2 - Raportul auditorului independent;
3. Anexa nr. 3. - Declarația financiară de conformitate;
4. Anexa nr. 4. -  Bilanțul prescurtat la data de 31.12.2021;
5. Anexa nr. 5. - Contul prescurtat al rezultatului exercițiului financiar;
6. Anexa nr. 6. - Situația activelor imobilizate;
7. Anexa nr. 7. - Raportul de analiză asupra bilanțului.