Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Documente declarații de avere și interese

REGLEMENTĂRI 2022!!!! (vezi și varianta PDF)

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 127/15.12.2021, declarațiile de avere și de interese sunt completate și transmise electronic prin sistemul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. În situația în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2022, completa și transmite declarațiile scanate prin platforma e-DAI, semnate olograf.
Persoanele responsabile care nu dețin semnătură electronică calificată o pot solicita cu titlu gratuit Agenției, prin intermediul e-DAI. Emiterea certificatului de semnătură electronică se va face printr-un proces online, exclusiv pentru persoana responsabilă, conform Manualului pentru obținerea și utilizarea semnăturii electronice, anexat prezentului e-mail (https://dai.integritate.eu/docs/manual_semnatura.pdf). Valabilitatea certificatului de semnătură electronică este de un an de la data activării.
Anterior parcurgerii procedurilor de înrolare, completare și transmitere prin sistemul e-DAI, recomandăm consultarea tutorialelor video (https://dai.integritate.eu/video.html), precum și a Manualelor de utilizare dedicate persoanelor responsabile (https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf) și deponenților (https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf).
Astfel, având în vedere cele precizate mai sus, Agenția Națională de Integritate vă supune atenției o serie de măsuri ce necesită a fi adoptate la nivelul entității dumneavoastră, în vederea depunerii declarațiilor de avere și de interese exclusiv prin sistemul electronic e-DAI.
Măsură în sarcina conducătorilor entităților
Asigură certificate calificate pentru semnătură electronică, pentru fiecare deponent din cadrul entității, în conformitate cu art. III din Legea nr. 105/2020, modificată și completată, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2022.
Legături utile:
Legea nr. 176/2010: https://bit.ly/3phqIak
Legea nr. 105/2020: https://bit.ly/3Jdy8mM
O.U.G. nr. 127/2021: https://bit.ly/3pkVLlw
Canal de Youtube ANI: https://bit.ly/3zH5dl8
Măsuri în sarcina persoanelor responsabile (PR) cu implementarea prevederilor legale privind DA/DI
Se înrolează (înregistrează) în platforma e-DAI (https://login.integritate.eu/prrequest/1), obținând un cont specific în cadrul căruia își vor putea îndeplini obligațiile stabilite de lege
Persoanele responsabile care nu dețin semnătură electronică calificată o pot solicita cu titlu gratuit Agenției, prin intermediul e-DAI. Emiterea certificatului de semnatură electronică se va face printr-un proces online, exclusiv pentru PR, conform Manualului pentru obținerea și utilizarea semnăturii electronice (https://dai.integritate.eu/docs/manual_semnatura.pdf)
Înrolează (înregistrează) în platforma e-DAI toți deponenții din cadrul entității
Verifică declarațiile deponenților sub aspectul existenței eventualelor deficiențe, le validează și le înaintează către ANI prin e-DAI
Legături utile:
Platforma e-DAI: https://dai.integritate.eu/  
Manualul de utilizare al persoanei responsabile (PR): https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf
Canal de Youtube ANI: https://bit.ly/3zH5dl8  
Tutoriale video: https://dai.integritate.eu/video.html
Măsuri în sarcina deponenților prevăzuți la art. 1, alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010
Completează DA/DI exclusiv în e-DAI
Semnează DA/DI cu semnătură electronică calificată
Dacă nu deține semnătură electronică calificată, doar în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 poate lista, semna olograf și încărca DA/DI în e-DAI fără alte modificări sau adăugiri
Transmite DA/DI către PR după completare și semnare
Legături utile:
Platforma e-DAI: https://dai.integritate.eu/
Manualul de utilizare al deponentului (D): https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf
Canal de Youtube ANI: https://bit.ly/3zH5dl8
Tutoriale video: https://dai.integritate.eu/video.html

 
Menționăm faptul că mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obișnuit și interacțiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituția publică și Agenția Națională de Integritate (ANI).
Pe parcursul anului 2022, Agenția Națională de Integritate va desfășura sesiuni de instruire cu privire la depunerea declarațiilor de avere și de interese prin intermediul platformei e-DAI. În situația în care vă exprimați interesul pentru participarea la aceste sesiuni, vă adresăm rugămintea de a ne comunica intenția dumneavoastră, precum și numărul participanților din cadrul entității pe care o reprezentați, la adresa de e-mail ani@integritate.eu.
În situația în care întâmpinați dificultăți la înrolare sau în procesul de depunere a DA/DI, vă adresăm rugămintea de a contacta Agenția Națională de Integritate.
Vă adresăm rugămintea de a disemina prezentul e-mail și către entitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea/autoritatea instituției pe care o reprezentați și în care își desfășoară activitatea persoane aflate sub incidența Legii nr. 176/2010, în cazul în care acestea există.
Date de contact:
Probleme tehnice aplicație e-DAI
E-mail: helpdesk.edai@integritate.eu
Telefon: +40372 06 98 66
Privind modalități de completare DA/DI
E-mail: completaredai@integritate.eu
Telefon: +40372 06 98 75; +40372 06 98 78

--------------------------------------------------------------------------------

 

ADRESA AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITTATE ADRESATĂ ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Ghid Incompatibilități & Conflicte aprilie 2018.pdf

Ghid pentru_completareea DAI-aprilie 2018.pdf

101+Formular EDITABIL_Declaratie de Avere_Legea176_2010_Anexa1.pdf

103+Formular EDITABIL_Declaratie de Interese_Legea176_2010_Anexa2.pdf

PAGINA ANI CU FORMULARELE ONLINE

ANI_Declarație de Avere_offline.pdf

ANI_Declarațir de Interese_offline.pdf

Nota pentru finalizarea completării DAI.docx