Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Adunări generale 2021

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ PENTRU COMPLETAREA CONSILIULUI DIRECTOR AL FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A A.Co.R.
3 septembrie 2021

DISPOZIȚIA NR. nr. 117 din 28 iulie 2021  privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia și situația plăților cotizațiilor la nivelul județului Timiș

DISPOZIȚIA NR. 11 din 30.08.2021 privind desemnarea persoanelor care care asigură lucrările de secretariat în cadrul sesiunii extraordinarea Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România din data de 03.09.2021

PROCES-VERBAL al sesiunii extraordinare a Adunării generale a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, din data de 03 Septembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 70/TM din 03 septembrie 2021 privind alegerea cenzorului Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România 

HOTĂRÂREA NR. 71/TM din 03 septembrie 2021 privind completarea Consiliului director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

HOTĂRÂREA NR. 7 din 03 Septembrie 2021 privind aprobarea modificării și completării statutului Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România și a Actului constitutiv

Statutului Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

DECIZIA NR. 29/TM din 03 septe statutului Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România mbrie 2021 privind alegerea pe funcții a Consiliului director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DIRECTOR AL FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A A.Co.R.
24 februarie 2021

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A A.Co.R. - 11 februarie 2021

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedura de alegere a membrilor și a membrilor supleanți ai Consiliului director în mandatul 2021-2024
Referatul președintelui filialei județene Timiș a A.Co.R.
  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației suplimentare pentru construirea Centrului de perfecționare al aleșilor locali și a personalului din primăriile membre ale Filialei județene Timiș a A.Co.R - anul III