Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Legislație în vigoare - Cultură

Actul normativ
Monitorul oficial
Data de la care se aplică
Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
351 din 23.05.2007
26.05.2007
Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
1038 din 28.12.2006
28.12.2006
Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
853 din 20.12.2010
20.12.2010
Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management
962 din 24.12.2015
24.12.2015
Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
817 din 05.12.2008
05.12.2008
Norma metodologică privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale din 15.12.2003
20 din 12.01.2004
12.01.2004