Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Legislație în vigoare - ANTICORUPȚIE

Actul normativ
Monitorul oficial
Data de la care se aplică
Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
644 din 23.08.2016
23.08.2016
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
663 din 23.10.2001
22.12.2001
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
749 din 03.12.2013
03.12.2013
Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici
263 din 28.10.1996
28.10.1996
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
279 din 21.04.2003
21.04.2000
Hotărârea nr. 504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
301 din 06.05.2003
06.05.2003
Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei
365 din 27.04.2004
27.04.2004
Ordinul nr. 1573/2016 privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese
6 din 04.01.2017
04.01.2017
Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, din 27.07.2016
700bis din 08.09.2016
08.09.2016
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
702 din 12.10.2012
12.10.2012
Lege nr. 601/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei
1227 din 20.12.2004
23.12.2004
Hotărârea nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020
834 din 17.11.2014
17.11.2014
Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, din 15.10.2014
834bis din 17.11.2014
17.11.2014
Ordinul nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică
233 din 06.04.2015
06.04.2015
Ordinul nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare
844 din 12.11.2015
12.11.2015
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
444 din 22.06.2015
22.06.2015
Ordinul nr. 5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie
714 din 20.11.2013
20.11.2013
Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
275 din 12.04.2016
12.04.2016